Ο σύμμαχος σου στις νέες τεχνολογίες


Αυτός ο κανονισμός για το GDPR ψηφίστηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πιο ισχυρή η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της. Η συλλογή και επεξεργασία στην εποχή μας είναι αρκετά συχνή αλλά πολλές φορές δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα και μπορεί να διαρρεύσουν.

Πλεόν ιδιώτες και εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να μεταφέρουν τόσο δικά τους δεδομένα όσο και πελατών τους. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα η προστασία τους να ειναι βασική και απαραίτητη. Ο συγκεκριμένος κανονισμός εκτός από μια ενιαία αντιμετώπιση σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, χαρτογραφεί και τις υποχρεώσεις των οργανισμών όσον αφορά τα στοιχεία που συλλέγουν, αποθηκέυουν ή/και επεξεργάζονται. Ο κανονισμός αυτός δεν σχετίζεται μόνο με τους οργανισμούς ή τις εταιρείες που εδρέυουν στην ΕΕ αλλά και εκτός αυτής καθώς υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας τους με εταιρεία ή οργανισμό που εδρέυει εντός ΕΕ.

Για να μπορέσει η εκάστοτε εταιρεία να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο έχει δοθεί χρόνος προετοιμασίας και έχει οριστεί ημερομηνία εφαρμογής του η 25η Μαΐου.

Παρακάτω θα δούμε κάποιες από τις υποχρεώσεις που έχουν σύμφωνα με το GDPR οι εταιρείες που συλλέγουν, αποθηκεύουν ή/και επεξεργάζονται δεδομένα υπηκόων της ΕΕ.

 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού.
 Προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών.
 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
 Διορισμός υπαλλήλων για την διαχείρηση της προστασίας των δεδομένων (Data Protection Officers).

Όταν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός συλλέγει στοιχεία θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα όπως: πότε έγινε μια ενέργεια, από ποιόν έγινε, από που και όποιαδήποτε άλλα ερωτήματα προκύψουν. Για να μπορέσουν να δοθούν οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι κατανοητός και εφαρμοσμένος ο κύκλος ζωής των δεδομένων. Δείτε πως απεικονίζεται αυτός στην παρακάτω εικόνα.


Αναλυτικά η σημασία του κύκλου.

 Δημιουργία (Create)
Η ασφάλεια των δεδομένων ξεκινάει από την δημιουργία τους, έτσι θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος στην εταιρεία για την προστασία τους.
 Αποθήκευση (Store)
Όταν δημιουργηθούν τα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκευτούν με ασφάλεια και να μην δίνεται πρόσβαση σε όσους δεν είναι εξουσιοδοτημένοι.
 Χρήση (Use)
Σε αυτήν την κατάσταση τα δεδομένα εκτίθενται σε κακόβουλες επιθέσεις, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή ακούσιες παραλείψεις.
 Διακίνηση (Share)
Η διακίνηση των δεδομένων μεταξύ εργαζομένων και οργανισμών είναι σύνηθες φαινόμενο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην διακίνηση τους.
 Αρχειοθέτηση (Archive)
Στο συγκεκριμένο σημείο τα δεδομένα δεν είναι χρήσιμα αλλά υπάρχουν ακόμη.
 Καταστροφή (Destroy)
Στα δεδομένα προς καταστροφή πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας μέχρι να καταστραφούν.

Πολύ σημαντικό με το νέο ευρωπαϊκο κανονισμό είναι να δούμε τι θα συμβεί και με τα δεδομένα που εμφανίζονται στο whois των domain names. Για τις καταλήξεις που διαχειρίζονται απο την ICANN γίνοται συζητήσεις για το πως θα γίνει η διαχείρηση των δεδομένων που εμφανίζονται. Όσον αφορά τις ελληνικές καταλήξεις είναι ήδη κρυφά τα στοιχεία των κατόχων που έχουν κατοχυρώσει τα domain names. Αυτό που περιμένουμε είναι τι διαδικασίες θα γίνουν και τι θα ισχύει για τις καταλήξεις που ανήκουν στις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες.

Μπορείτε να δείτε, επίσης, πληροφορίες σε προηγούμενο άρθρο μας σχετικά με τις λίστες newsletter και τι θα ισχύει με το νέο κανονισμό.

Κατοχυρώστε σήμερα ένα domain name με κατάληξη .gr μέσα από το innoview.gr για να είναι προστατευμένα τα δεδομένα σας!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα νέα μας μέσω RSS Feed  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δείτε τις προσφορές του innoview.gr σε ένα πλήθος υπηρεσιών του και διαλέξτε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα νέα του innoview.gr

Ενημερωθείτε για την κατάσταση υπηρεσιών του innoview.gr

Περισσότερα...