Ο σύμμαχος σου στις νέες τεχνολογίες

Redirect https
Από τον Ιανουάριο του 2017 οι browsers ενημερώνουν τους επισκέπτες αν η ιστοσελίδα είναι ασφαλής ή όχι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αρκετές εγκαταστάσεις πιστοποιητικών SSL. Με την εγκτάσταση θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις ώστε η ιστοσελίδα να κάνει ανακατεύθυνση σε https μόνιμα.

Τα περισσότερα CMS, όπως το WordPress και το Magento, έχουν στις ρυθμίσεις τους την επιλογή για να βάλετε τη διεύθυνση όπως θέλετε να εμφανίζεται ασχέτως με το τι πληκτρολογείται από τον εκάστοτε επισκέπτη. Σε άλλα CMS, όπως το Joomla, αλλά και οι custom ιστοσελίδες δεν έχoυν τη συγκεκριμένη επιλογή και πρέπει να γίνει η διαδικασία στο αρχείο .htaccess. Τι είναι όμως αυτό το αρχείο; Αυτό είναι ένα αρχείο ρυθμίσεων του web server, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν την υπηρεσία φιλοξενίας σας.

Για να πραγματοποιήσουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, αρχικά ελέγχουμε ότι υπάρχει το αρχείο .htaccess. Συνήθως το συγκεκριμένο αρχείο θα το βρούμε με τη μορφή htaccess.txt, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το μετονομάσουμε σε .htaccess. Αν δεν υπάρχει, το δημιουργούμε κάνοντας και τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο CMS μας για να ενεργοποιηθούν τα rewrites και στη συνέχεια πραγματοποιούμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Παρακάτω θα δούμε κάποιες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε μέσω του .htaccess αρχείου.

  Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει το "RewriteEngine On", το οποίο συνήθως υπάρχει.
  Όταν κάνουμε εγκατάσταση ενός πιστοποιητικού SSL θα πρέπει να καταχωρηθούν οι παρακάτω κανόνες ώστε να γίνεται αυτόματα η ανακατεύθυνση σε https:
  • Αν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το https.
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

  • Αν θέλετε να εμφανίζεται το https και το www.
  • RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
    RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  Αν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το www χωρίς https.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
Κάποια παραδείγματα για να είναι πιο κατανοητά τα παραπάνω είναι για την πρώτη περίπτωση, όταν κάποιος πληκτρολογεί http://yourdomain.gr να ανακατευθείνει αυτόματα στο https://yourdomain.gr.
Για τη δεύτερη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι, όταν κάποιος πληκτρολογεί http://yourdomain.gr να ανακατευθεί στο https://www.yourdomain.gr.
Η τελευταία περίπτωση αφορά την ανακατεύθυνση από ένα domain χωρίς "www" προς το ίδιο domain με "www", από το yourdomain.gr σε www.yourdomain.gr.

Μπορείτε να επιλέξετε όποιο κανόνα απο τους παραπάνω επιθυμείτε και να τον εντάξετε στην ιστοσελίδα σας.
Επιλέξτε μια υπηρεσία φιλοξενίας από το innoview.gr!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα νέα μας μέσω RSS Feed  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δείτε τις προσφορές του innoview.gr σε ένα πλήθος υπηρεσιών του και διαλέξτε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ενημερωθείτε για τα νέα του innoview.gr

Ενημερωθείτε για την κατάσταση υπηρεσιών του innoview.gr

Περισσότερα...