Όσο και αν έχει προχωρήσει και εξελιχθεί η τεχνολογία και αυξάνεται η χρήση υπολογιστών και κινητών συσκευών, οι χρήστες στο θέμα των ηλεκτρονικών αγορών είναι επιφυλακτικοί. Με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται απόλυτη ασφάλεια στην ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν πληρωμές.

Έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από αμερικάνικη εταρεία τον Μάρτιο του 2016 σε 1.044 ερωτηθέντες δείχνει ποιές είναι οι σημάνσεις ασφαλείας που επιστέυονται περισσότερο για τις ηλεκτρονικές τους αγορές. Σε προηγούμενο άρθρο μας έχουμε αναφερθεί σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε τον Ιανουάριο του 2013, την οποία και μπορείτε να δείτε και να συγκρίνετε με τη νεότερη.

Μπορείτε να δείτε και το αρχικό άρθρο για να καταλάβετε τη σημαντικότητα των ψηφιακών πιστοποιητικών και των σημάνσεων ασφαλείας.

Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα με τις σημάνσεις ασφαλείας που ψηφίστηκαν ως οι πιο έμπιστες από τους ερωτηθέντες.Επιλέξτε σήμερα μια από τις λύσεις ασφαλείας που σας παρέχει το innoview.gr!